Skip to main content Skip to search

Taxe RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Taxe RNPM - Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Oferim rapid soluții RNPM creativeși servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM cu unul dintre specialiștii noștri

Mail: Office@VladIancu.com
CONTACT

Legislație – Taxe RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  
6 Decizia Curții Constituționale nr. 748 din 4 noiembrie 2021 Cu privire la înscrierea în RNPM a înscrisurilor încheiate sub semnătură privată, pentru care legea prevedea obligativitatea îndeplinirii condiției de publicitate mobiliară, amintim faptul că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 16 februarie 2022 a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 748/2021, prin intermediul căreia, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate invocată, constatând că dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale. S-a concluzionat că textul art. 4 alin. (3) criticat contravine prevederilor art. 44 alin. (1) şi (2) fraza I din Constituţie privind garantarea şi ocrotirea în mod egal a dreptului de proprietate privată, instituind astfel o limitare nejustificată a acestui drept.  

Caută în RNPM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM (server CO.RNPM.RO): click aici 

Avocat Iancu Vlad-Alexandru
Avocat Iancu Vlad-Alexandru