Skip to main content Skip to search

Domenii de practică

Cabinetul Individual de Avocat Iancu Vlad-Alexandru oferă servicii juridice complete însumând asistența, consultanța și reprezentarea în instanță.

Domenii de practică:

  • Drept penal
  • Drept comercial
  • Drept civil
  • Drept contravențional

Cabinetul nostru este autorizat ca agent RNPM pentru înscrierea formularelor de aviz în RNPM și vă poate pune la dispoziție orice fel de informații și rapoarte privind înscrierile în RNPM.

Experții noștri urmează a formula recomandări și a stabili puncte de referință în aplicarea și respectarea prevederilor Regulametului UE/679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului European, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor).

Cunoștințele juridice pe care le deținem sunt dublate de o amplă experiență în domeniu care vă va ajuta să alegeți cea mai bună soluție.

Consultanță fiscală generală, reprezentând redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material și procesual fiscal.

Consultanță și asistență juridică referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor.

Reprezentarea partenerilor noștri în cadrul procedurilor de formulare și redactare a convențiilor de muncă, cât și a litigiilor de muncă și protecție socială.

Consultanță, asistență juridică și reprezentare în domeniul pieței de capital.

Consultanță și asistență legată de Copyright (dreptul de autor și conexe), proprietatea industrială, combaterea concurenței neloiale.

Evaluări câștig/riscuri, asistență partenerilor noștri în deciziile de pornire a unui proces, evaluări costuri, alegere proceduri de acționare.

Consultanță și asistență în cadrul procedurii insolvenței, atât în faza de reorganizare cât și în cadrul falimentului.

Antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de îpoteca și asistență acordată în fața notarului public.

Asistență juridică pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Asistare și reprezentare în proceduri administrative conexe investigațiilor penale, procedurile de investigație penală și procesul penal.

Solicitați o consultanță juridică și vă vom răspunde în cel mai scurt timp

O opinie juridică emisă de un profesionist al dreptului este deosebit de importantă în inițierea unei acțiuni în justitiție. Echipa noastră de avocați cu experiență vă garantează că veți obține cele mai bune soluții legale.

CONTACT
AEGRM Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare RNPM Registrul Național de Publicitate Mobiliară

20

Parteneri

20

Consultații oferite

1

Domenii practică

20

Litigii câștigate