Skip to main content Skip to search

Titlu executoriu – Înscriere RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – Legea nr. 196/2020

Titlu executoriu - Înscriere RNPM - Procedură SIMPLĂ, RAPIDĂ, ONLINE

  Cabinetul Individual de Avocat IANCU VLAD-ALEXANDRU este agent împuternicit al Operatorului U.N.B.R.-R.N.P.M.

  Titlu executoriu – Înscriere RNPM – Procedură SIMPLĂ, RAPIDĂ, ONLINE

   Procedura ONLINE de înscriere în RNPM a titlurilor executorii

   Iată pașii pe care îi ai de parcurs pentru înscrierea titlului executoriu în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu ajutorul nostru, agent autorizat RNPM să efectueze direct activități de operare în RNPM:

   1.    Completează Formularul pentru înscrierea titlurilor executorii în RNPM. Specialiștii noștri te pot îndruma cu privire la completarea formularului prin serviciile de asistență RNPM oferite pro bono.

   2.    Semnează electronic Formularul, utilizând o semnătură electronică calificată (certificat digital calificat).

   3.    Transmite Formularul completat și semnat electronic la adresa de mail Inscriere@RNPM.Online, împreună cu următoarele documente:

  • Solicitant persoană fizică: copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială)
  • Solicitant persoană juridică: dovada calității de reprezentant legal + copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială).
  • 4.    Plătește TAXA RNPM, urmând instrucțiunile primite pe mail (modalități de plată: card bancar / transfer bancar / SMS).

   5.    Verifică mail-ul! Ai primit dovada înscrierii în RNPM a titlului executoriu.


   În cazul înscrierii în RNPM a unor volume mari de formulare de aviz privind titlurile executorii, vă punem la dispoziție un serviciu integrat de centralizare şi externalizare a înscrierilor RNPM, astfel încât activitatea dumneavoastră va fi degrevată de problema întocmirii și completării formularelor de aviz, eliminându-se erorile de redactare în proporţie de 100% şi, totodată, toate înscrierile dumneavoastră vor fi uniformizate şi standardizate, rezultând o multitudine de avantaje.


   RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară

   Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) este sistemul național electronic de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și a operațiunilor juridice prevăzute de lege, în vederea efectuării publicității prin înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare și a operațiunilor asimilate acestora. Prin Legea nr. 196/2020, RNPM își extinde rolul de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate și devine astfel și registrul de evidență pentru înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, și urmează a fi puse în executare. Până în anul 2018, denumirea Registrului Național de Publicitate Mobiliară a fost AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – ROMARHIVA.

   Potrivit prevederilor legale, dreptul de a înscrie titlurile executorii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară îl au operatorii autorizați de către Autoritatea de Supraveghere (Ministerul Justiției) și agenții împuterniciți de căre operator să efectueze direct activități de operare în Registru, utilizând formularele de avize specifice.


   Legea nr. 196/2020 – Reglementarea înscrierii titlului executoriu în RNPM

   Art. I alin. (4) din Legea nr. 196/2020: “Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”.

   În data de 11.09.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 822/08.09.2020) prin care se modifică Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (denumit în continuare „RNPM” / fosta AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – ROMARHIVA).

   Executorialitatea titlurilor executorii: cea mai importantă modificare adusă de Legea nr. 196/2020 constă în faptul că, începând din data de 11.09.2020, toate înscrisurile sub semnătură privată sau actelede mână” (adică semnate de părți, nu la notar), cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu, vor trebui înscrise în RNPM pentru a putea fi puse în executare:

  • titlurile de credit: biletele la ordin, cecul, cambia, etc.
  • contractele de împrumut încheiate între împrumutători și împrumutați, precum cele încheiate de Casele de Ajutor Reciproc – CAR
  • contractele de arendă încheiate între arendatori și arendași
  • contractele de închiriere încheiate între locatori și locatari
  • contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA, precum cele emise de societățile de asigurare-reasigurare: UNIQA, ALLIANZ-ȚIRIAC, GENERALI, ASIROM, GARANTA, GROUPAMA, OMNIASIG
  • contractele de asigurare de răspundere civilă profesională, precum cele emise de societățile de asigurare-reasigurare: UNIQA, ALLIANZ-ȚIRIAC, GENERALI, ASIROM, GARANTA, GROUPAMA, OMNIASIG
  • contractele de depozit
  • contractele de credit încheiate între creditori și debitori
  • contractele de ipotecă mobiliară încheiate între creditori garantați și constituitori debitori / terți
  • contractele de garanție personală
  • contractele de asistență juridică.
  • Înscrierea în RNPM trebuie realizată în vederea declanșării procedurilor de executare silită, chiar dacă legea specială care reglementează actul respectiv nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalități de publicitate pentru acel act.


   Noua prevedere legală – condiția înscrierii în Registru a titlului executoriu

   Potrivit Legii nr. 196/2020, înscrisurile sub semnătură privată trebuie înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) în ipoteza punerii lor în executare. Înscrierea în RNPM este o cerință de publicitate, nu este o operațiune de validare / constatare a titlului executoriu.

   În cazul în care ai demarat deja o procedură de executare silită înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020, cerința privind înscrierea titlului executoriu în RNPM nu se mai aplică. Este vorba de înscrisurile sub semnătură privată pentru care punerea în executare a titlului executoriu s-a încuviințat anterior intrării în vigoare a formei modificate a Articolului 4, alin. (3) din Legea nr. 297/2018.


   Când este necesară înscrierea titlului executoriu în RNPM și ce documente se înscriu

   La semnarea unui înscris sub semnătură privată, în cazul caracterului de titlu executoriu al înscrisului, acesta trebuie înregistrat în RNPM. Este vorba de înscrisuri de tipul: contractelor de arendă, contractelor de închiriere, contractelor de depozit, contractelor de credit, contractelor de împrumut, contractelor de ipotecă mobiliară, contractelor de garanție personală, contractelor de asistență juridică, titlurilor de credit, precum biletul la ordin, cecul, cambia, etc.. Înscrierea în RNPM se poate face oricând după semnarea actului, dar nu mai târziu de momentul solicitării încuviinţării executării silite a titlului executoriu respectiv în instanță.

   Contractele de arendă, contractele de închiriere, contractele de asistență juridică, biletul la ordin, cecul, cambia și alte înscrisuri ce au caracter de titlu executoriu, trebuie înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în cazul în care au fost semnate doar de părți și nu au fost semnate în fața notarului public. Înscrierea în RNPM trebuie realizată și în cazul în care legea care reglementează actul respectiv nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalitățile de publicitate pentru acel act.


   Cabinet Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU”

   Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” este agent autorizat RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară și oferă consultanță specializată cu privire la materia RNPM. În această calitate, Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” efectuează direct activități de operare în RNPM, inclusiv înscrierea în RNPM a titlurilor executorii, în vederea declanșării procedurilor de executare silită.

  Oferim rapid soluții inovatoare și creative
  cu privire la materia RNPM Online

  Solicită consultanță specializată în materia RNPM cu unul dintre specialiștii noștri
  Mail: Inscriere@RNPM.Online
  CONTACT


  Legislație – Titlu executoriu – Înscriere RNPM – Legea nr. 196/2020

  1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
  4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
  5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

  Caută în RNPM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

  Caută în RNPM (server CO.RNPM.RO): click aici 

  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online