Skip to main content Skip to search

Titlu executoriu – Înscriere AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – Legea nr. 196/2020

Titlu executoriu - Înscriere AEGRM - Procedură SIMPLĂ, RAPIDĂ, ONLINE

  Cabinetul Individual de Avocat IANCU VLAD-ALEXANDRU este agent împuternicit al Operatorului U.N.B.R.-R.N.P.M.

  Titlu executoriu – Înscriere AEGRM – Procedură SIMPLĂ, RAPIDĂ, ONLINE

   AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

   Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) este sistemul național electronic de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și a operațiunilor juridice prevăzute de lege, în vederea efectuării publicității prin înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare și a operațiunilor asimilate acestora. Prin Legea nr. 196/2020, AEGRM își extinde rolul de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate și devine astfel și arhiva de evidență pentru înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu pentru înscriere în AEGRM, și urmează a fi puse în executare.

   Potrivit prevederilor legale, dreptul de a înscrie titlurile executorii în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare îl au operatorii autorizați de către Autoritatea de Supraveghere (Ministerul Justiției) și agenții împuterniciți de căre operator să efectueze direct activități de operare în Arhiva, utilizând formularele de avize specifice.


   Cabinet Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU”

   Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” este agent autorizat AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și oferă consultanță specializată cu privire la materia AEGRM. În această calitate, Cabinetul Individual de Avocat „IANCU VLAD-ALEXANDRU” efectuează direct activități de operare în AEGRM, inclusiv înscrierea în AEGRM a titlurilor executorii, în vederea declanșării procedurilor de executare silită.


   Legea nr. 196/2020 – Reglementarea înscrierii titlului executoriu în AEGRM

   Art. I alin. (4) din Legea nr. 196/2020: “Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Arhiva.”.

   În data de 11.09.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 822/08.09.2020) prin care se modifică Legea nr. 297/2018 privind Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (denumită în continuare „AEGRM” – ROMARHIVA).

   Executorialitatea titlurilor executorii: cea mai importantă modificare adusă de Legea nr. 196/2020 constă în faptul că, începând din data de 11.09.2020, toate înscrisurile sub semnătură privată (adică semnate de părți, nu la notar), cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu pentru înscriere în AEGRM, vor trebui înscrise în AEGRM pentru a putea fi puse în executare:

  • contractele de arendă încheiate între arendatori și arendași
  • contractele de închiriere încheiate între locatori și locatari
  • contractele de depozit
  • contractele de credit încheiate între creditori și debitori
  • contractele de împrumut încheiate între împrumutători și împrumutați, precum cele încheiate de Casele de Ajutor Reciproc – CAR
  • contractele de ipotecă mobiliară încheiate între creditori garantați și constituitori debitori / terți
  • contractele de garanție personală
  • contractele de asistență juridică
  • titlurile de credit: biletul la ordin, cecul, cambia, etc..
  • Înscrierea în AEGRM trebuie realizată în vederea declanșării procedurilor de executare silită, chiar dacă legea specială care reglementează actul respectiv nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalități de publicitate pentru acel act.


   Noua prevedere legală – condiția înscrierii în Arhiva a titlului executoriu

   Potrivit Legii nr. 196/2020, înscrisurile sub semnătură privată trebuie înscrise în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în ipoteza punerii lor în executare. Înscrierea în AEGRM este o cerință de publicitate, nu este o operațiune de validare / constatare a titlului executoriu.

   În cazul în care ai demarat deja o procedură de executare silită înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020, cerința privind înscrierea titlului executoriu în AEGRM nu se mai aplică. Este vorba de înscrisurile sub semnătură privată pentru care punerea în executare a titlului executoriu s-a încuviințat anterior intrării în vigoare a formei modificate a Articolului 4, alin. (3) din Legea nr. 297/2018.


   Când este necesară înscrierea titlului executoriu în AEGRM și ce documente se înscriu

   La semnarea unui înscris sub semnătură privată, în cazul caracterului de titlu executoriu al înscrisului, acesta trebuie înregistrat în AEGRM. Este vorba de înscrisuri de tipul: contractelor de arendă, contractelor de închiriere, contractelor de depozit, contractelor de credit, contractelor de împrumut, contractelor de ipotecă mobiliară, contractelor de garanție personală, contractelor de asistență juridică, titlurilor de credit, precum biletul la ordin, cecul, cambia, etc.. Înscrierea în AEGRM se poate face oricând după semnarea actului, dar nu mai târziu de momentul solicitării încuviinţării executării silite a titlului executoriu respectiv în instanță.

   Contractele de arendă, contractele de închiriere, contractele de asistență juridică, biletul la ordin, cecul, cambia și alte înscrisuri ce au caracter de titlu executoriu, trebuie înscrise în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în cazul în care au fost semnate doar de părți și nu au fost semnate în fața notarului public. Înscrierea în AEGRM trebuie realizată și în cazul în care legea care reglementează actul respectiv nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalitățile de publicitate pentru acel act.


   Procedura ONLINE de înscriere în AEGRM a titlurilor executorii

   Iată pașii pe care îi ai de parcurs pentru înscrierea titlului executoriu în AEGRM – Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, cu ajutorul nostru, agent autorizat AEGRM să efectueze direct activități de operare în AEGRM:

   1.    Completează Formularul pentru înscrierea titlurilor executorii în AEGRM. Specialiștii noștri te pot îndruma cu privire la completarea formularului prin serviciile de asistență AEGRM oferite pro bono.

   2.    Semnează electronic Formularul, utilizând o semnătură electronică calificată (certificat digital calificat). În cazul în care nu deții o semnătură electronică calificată, te așteptăm la sediul nostru pentru finalizarea procesului de înscriere a titlului executoriu în AEGRM.

   3.    Transmite Formularul completat și semnat electronic la adresa de mail Inscriere@AEGRM.Online, împreună cu următoarele documente:

  • Solicitant persoană fizică: copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială)
  • Solicitant persoană juridică: dovada calității de reprezentant legal + copie CI/BI/Pașaport (în cazul mandatarului: procură autentică / împuternicire avocațială).
  • 4.    Plătește TAXA AEGRM, urmând instrucțiunile primite pe mail (modalități de plată: card bancar / transfer bancar / SMS).

   5.    Verifică mail-ul! Ai primit dovada înscrierii în AEGRM a titlului executoriu.


   În cazul înscrierii în AEGRM a unor volume mari de formulare de aviz privind titlurile executorii, vă punem la dispoziție un serviciu integrat de centralizare şi externalizare a înscrierilor AEGRM, astfel încât activitatea dumneavoastră va fi degrevată de problema întocmirii și completării formularelor de aviz, eliminându-se erorile de redactare în proporţie de 100% şi, totodată, toate înscrierile dumneavoastră vor fi uniformizate şi standardizate, rezultând o multitudine de avantaje.

  Oferim rapid soluții inovatoare și creative
  cu privire la materia AEGRM Online

  Solicită consultanță specializată în materia AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
  Mail: Inscriere@AEGRM.Online
  CONTACT


  Legislație – Titlu executoriu – Înscriere AEGRM – Legea nr. 196/2020

  1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
  4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
  5 Legea nr. 297/2018 privind Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

  Caută în AEGRM (server MJ.ROMARHIVA.RO): click aici 

  Caută în AEGRM (server CO.ROMARHIVA.RO): click aici 

  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online