Skip to main content Skip to search

RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

RNPM ~ AEGRM - Formular aviz specific

ANEXA NR. 26 – RNPM ~ AEGRM – FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC INIȚIAL

 OPERATOR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

AGENT ÎMPUTERNICIT: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT IANCU VLAD-ALEXANDRU

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere: 

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . . ap. . . . . act de identitate . . . . . . . seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| țara . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . 

în calitate de (bifați una dintre căsuțe): 

parte □ 

reprezentant al părții □

organ competent □ 

reprezentant al organului competent □ 

completez și subscriu prezentul formular de aviz specific inițial și solicit înregistrarea lui. 

I. Date generale privind actul/ faptul juridic supus publicității 

Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Selectați destinația înscrierii ce urmează a fi efectuată1

1. □ Publicitatea clauzei de insesizabilitate 

2. □ Publicitatea clauzei de inalienabilitate 

3. □ Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății 

4. □ Publicitatea pactului de răscumpărare 

5. □ Publicitatea cesiunii de creanță 

6. □ Publicitatea declarației de rezoluțiune 

7. □ Publicitatea declarației de reziliere 

8. □ Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei 

9. □ Publicitatea regimului matrimonial 

10. □ Publicitatea uzufructului asupra creanțelor 

11. □ Publicitatea plății anticipate a chiriei 

12. □ Publicitatea cesiunii creanței privind chiria 

13. □ Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată 

14. □ Alte acte/ fapte juridice supuse publicității conform legii 

1. Publicitatea clauzei de insesizabilitate – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . . sc. . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ proprietar 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de insesizabilitate 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului. 

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Publicitatea clauzei de inalienabilitate – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . .  . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . 

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . 

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ proprietar 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de inalienabilitate 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului: 

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . nr. . . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . .  

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ vânzător 

□ cumpărător 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de rezervă a proprietății 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului: 

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Publicitatea pactului de răscumpărare – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .  

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ vânzător 

□ cumpărător 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă pactul de răscumpărare 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului: 

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Publicitatea cesiunii de creanță – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ cedent 

□ cesionar 

□ debitor cedat 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea cesiunii de creanță 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea creanței cesionate. 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Publicitatea declarației de rezoluțiune – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .  

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea declarației de rezoluțiune 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea declarației 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. Publicitatea declarației de reziliere – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . .  localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .  

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea declarației de reziliere 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea declarației 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei

A. Identificați persoanele părți în contract: 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza persoanele ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise 

Numele persoanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .  

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ soț 

□ soție 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea hotărârii 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea hotărârii 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Publicitatea regimului matrimonial 

A. Identificați persoanele părți în contract: 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise 

Numele persoanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . .  

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ soț 

□ soție 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă regimul matrimonial 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului 

Descriere4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Publicitatea uzufructului asupra creanțelor 

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ proprietar 

□ uzufructuar 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea uzufructului 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea uzufructului 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Publicitatea plății anticipate a chiriei 

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . 

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ locatar 

□ locator 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

B. Publicitatea plății anticipate 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea plății anticipate 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Publicitatea cesiunii creanței privind chiria 

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . .țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ cedent (locator) 

□ cesionar (terț) 

□ debitor cedat (locatar) 

□ altă calitate 

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea cesiunii 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea cesiunii 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea titlului executoriu constatat prin înscris sub semnătură privată

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Alte acte/ fapte juridice supuse publicității conform legii 

A. Identificați persoanele părți în contract: 

a) persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos: 

□ altă calitate 

Precizați această calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Publicitatea actului/ faptului juridic sau a bunurilor 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea actului/ faptului/bunului 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii 

Bifați una dintre posibilități: 

□ Solicitarea de înscriere a avizului specific inițial a fost adresată de toate părțile cu statut activ. 

□ Solicitarea de înscriere a avizului specific inițial a fost adresată de una dintre părți cu statut activ. 

□ Solicitarea de înscriere a avizului specific inițial a fost adresată de organul competent. 

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/ numele și prenumele și numărul de ordine aferent: 

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent: 

Denumirea organului competent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                       

Data . . . . . . .                                                Semnătura . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa o singură destinație. 

2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. 

3 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). 

4 Se vor menționa numărul și data actului juridic care stă la baza înscrierii.
Oferim rapid soluții RNPM ~ AEGRM creative
și servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM ~ AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
Mail: Inscriere@RNPM.Online
CONTACTLegislație – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz specific

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

Caută în RNPM ~ AEGRM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM ~ AEGRM (server CO.RNPM.RO): click aici 

RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online