Skip to main content Skip to search

RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

RNPM ~ AEGRM - Formular aviz ipotecă

ANEXA NR. 1 – RNPM ~ AEGRM – FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL

OPERATOR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

AGENT ÎMPUTERNICIT: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT IANCU VLAD-ALEXANDRU

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere: 

Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . . . înscrierii.

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . .  sc. . . et. . . . . ap. . . . .  act de identitate . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . .  cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe): 

creditor □ 

debitor □ 

reprezentant al creditorului □ 

reprezentant al debitorului □ 

constituitor □ 

reprezentant al constituitorului □ 

organ competent □ 

reprezentant al organului competent □ 

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui. 

1. Destinația înscrierii – Formular de aviz

Creditor garantat/Debitor □ 

Locatar/ Locator (finanțator) □ 

Consignatar/ Consignant □ 

Vânzător/ Cumpărător □ 

Obligații agricole □ 

Sechestru asigurător □ 

Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice1 □ 

Sechestru asigurător în cauze penale □

Alte înscrieri □ 

2. Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente 

Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Date privind creditorul2

3. a) Creditorul persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . . . . bl. . . . .  . . . sc. . . . . . . . et. . . . . . ap. . . . . . localitatea . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . .  cod poștal . . . . . .  țara . . . . . .   

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. b) Creditorul persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . nr. . . . . . .  bl. . . . . . . sc. . . . . . et. . . . . . . . ap. . . .  localitatea . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Date privind debitorul și constituitorul5 

4. a) Persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl.. . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . . . et. . . . . . . . .  ap. . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos: 

□ debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor) 

□ constituitor debitor 

□ constituitor terț 

4. b) Persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . .  sc. . . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos: 

□ debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor) 

□ constituitor debitor 

□ constituitor terț 

5. Bunuri ipotecate – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

Detalii comune bunurilor ipotecate6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați tipul bunurilor afectate ipotecii și completați datele corespunzătoare: 

5. a) □ Autovehicule – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare7

Identificare bun (completați rubricile de mai jos): 

Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an fabricaţie8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr șasiu/ serie fabricație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . serie motor8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr de înmatriculare8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori □ 

Menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte: 

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. b) □ Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor, rubricile de mai jos:

Bifați una sau mai multe dintre categoriile de mai jos: 

□ Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil 

□ Păduri care urmează a fi tăiate 

□ Minerale care urmează a fi extrase 

□ Recolte care urmează a fi culese 

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât și a bunului imobil căruia îi este atașat. 

Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numărul de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.     

Identificare bun și descriere suplimentară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori □ 

Menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte: 

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:   

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/ coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . . . .

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/ constituitori persoane juridice deja înscrise, menționați denumirea și numărul de ordine aferent10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.2. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora: 

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . .  bl. . . . .  sc. . . . . . et. . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/ coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . . . .

B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/ constituitori persoane fizice deja înscrise, menționați numele, prenumele și numărul de ordine aferent10

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.4. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora: 

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . . sc. . .  et. . .  ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . țara . . . . . . . . . . . 

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. c) □ Alte bunuri – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare7

Folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:   

□ Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . .  

Identificare bun11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • În cazul creanțelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terț cedat13:

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise. 

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . .  bl. . . . .  sc. . . . . . et. . .  ap. . .  localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise. 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . bl. . . . sc. . .  et. . .  ap. . .  localitatea . . . . . . . . . . . . . . .  . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . țara . . . . . . . . .  

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Cont bancar 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: . . . .

Identificare bun14 I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

□ Acțiuni/ Părți sociale/ Valori mobiliare/ Alte instrumente financiare 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul acțiunilor/ părților sociale/ valorilor mobiliare/ instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Identificare bun15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Echipamente/ Instalații/ Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/ instalații/ alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . .

Identificare bun11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Polițe de asigurare 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul polițelor de asigurare ce vor fi înscrise: . .

Identificare bun11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Recolte 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . .

Identificare bun11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Utilaje agricole, altele decât autovehicule 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: . . . .

Identificare bun11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Efective de animale 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Identificare bun11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități) 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul universalităților ce vor fi înscrise: . . . . .

Identificare bun16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Alte bunuri 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . .

Identificare bun17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descriere suplimentară12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori □ 

Menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte: 

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/ numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii 

Bifați una dintre posibilități: 

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de toți creditorii/ debitorii/ constituitorii. 

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de unul dintre creditori/ debitori/ constituitori. În acest caz, indicați denumirea/ numele și prenumele și numărul de ordine aferent: 

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de organul competent conform dispozițiilor Codului de procedură civilă sau Codului de procedură penală (doar pentru cazul în care s-a bifat destinația „Sechestru asigurător” sau „Sechestru asigurător în cauze penale”)  

Denumirea organului competent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . .                                                                       Semnătura . . . . . . .

1 Operatorul Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și agenții săi împuterniciți vor bifa în mod obligatoria destinația înscrierii „Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice”.
2 Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica „Alte date” se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.  
3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.  
4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). 
5 Se vor/va menționa numele/ denumirea persoanei fizice/ persoanei juridice din contractul principal și/ sau numele/ denumirea persoanei fizice/ persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă. 
6 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esențiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor. 
7 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine. 
8 Dacă la data înscrierii avizului nu există informații referitoare la seria motorului, anul de fabricație și numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa. 
9 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăși numărul maxim de 4.000 de caractere. 
10 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul „pf” sau „pj” urmat de cifra arabă corespunzătoare. 
11 Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantității, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere. 
12 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. 
13 Acesta are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.
14 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil. 
15 Se vor menționa tipul instrumentelor financiare (acțiuni, părți sociale etc.), numărul acestora, precum și entitatea care le emite. 
16 Solicitantul va descrie natura și conținutul universalității. 
17 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.Oferim rapid soluții RNPM ~ AEGRM creative
și servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM ~ AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
Mail: Inscriere@RNPM.Online
CONTACTLegislație – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz ipotecă

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

Caută în RNPM ~ AEGRM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM ~ AEGRM (server CO.RNPM.RO): click aici 

RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online