Skip to main content Skip to search

RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

RNPM ~ AEGRM - Formular aviz fiducie

ANEXA NR. 19 – RNPM ~ AEGRM – FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIŢIAL

OPERATOR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

AGENT ÎMPUTERNICIT: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT IANCU VLAD-ALEXANDRU

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere: 

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . înscrierii


Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl. . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . . . act de identitate . . . . . seria . . . . . nr. . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . .. . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I țara . . . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe): 

reprezentant al fiduciarului1 □ 

constituitor □ 

reprezentant al constituitorului □ 

completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie inițial și solicit înregistrarea lui. 

I. Informații generale privind fiducia 

a) Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal 

Organul fiscal competent2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Durata transferului3 (Se completează data încetării contractului) . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Scopul fiduciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului/ fiduciarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Alte mențiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Date privind constituitorul fiduciei 

Constituitorul persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . . . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . codul poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . 

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Constituitorul persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . .

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Date privind fiduciarul 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscriși: . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise 

Denumirea persoanei juridice/ notarului public/ avocatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tipul persoanei juridice/ notarului public/ avocatului6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . .bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . țara . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare/ Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Date privind beneficiarul8 

Beneficiarul persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .  

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . țara . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare/ Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beneficiarul persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise 

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Masa patrimonială fiduciară (bifați una sau mai multe din căsuțele de mai jos): 

a) □ Bunuri imobile – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: . . . .   

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară. 

Descrierea bunului imobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numărul cărții funciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr corp proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa/ număr parcelă/ elemente identificare amplasare imobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Descriere suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus: 

□ Drepturi reale 

□ Drepturi de creanță 

□ Garanții 

□ Alte drepturi patrimoniale

b) □ Autovehicule – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . .  

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Model . . . . . . . . . . . an de fabricație . . . . . . . număr șasiu . . . . . . . . . seria motorului . . . . . . . . . descriere suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus: 

□ Drepturi reale 

□ Drepturi de creanță 

□ Garanții 

□ Alte drepturi patrimoniale

c) □ Alte bunuri – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului. 

Descrierea bunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus: 

□ Drepturi reale 

□ Drepturi de creanță 

□ Garanții 

□ Alte drepturi patrimoniale 

VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

Bifați una dintre posibilități: 

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de toți constituitorii/ fiduciarii. 

□ Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de unul dintre constituitori/ fiduciari. În acest caz, indicați denumirea/ numele și prenumele și numărul de ordine aferent: 

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . .                                                                    Semnătura . . . . . . .

2 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil. 
3 Durata transferului nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispozițiilor art. 779 lit. b) din Codul civil. 
4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau în actul de înființare. 
5 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/ avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei. 
6 Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/ avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei. 
7 Se va menționa, în câmpul „Alte date”, calitatea în care acționează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil. 
8 Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/ aceștia este/ sunt determinat/ determinați în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/ determinați, se vor menționa regulile care permit determinarea acestuia/ acestora în câmpul „Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie”.Oferim rapid soluții RNPM ~ AEGRM creative
și servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM ~ AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
Mail: Inscriere@RNPM.Online
CONTACTLegislație – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz fiducie

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

Caută în RNPM ~ AEGRM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM ~ AEGRM (server CO.RNPM.RO): click aici 

RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online