Skip to main content Skip to search

RNPM ~ AEGRM – Formular aviz creanțe securitizate

RNPM ~ AEGRM - Formular aviz creanțe

ANEXA NR. 33 – RNPM ~ AEGRM – FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL – Creanțe securitizate

OPERATOR: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

AGENT ÎMPUTERNICIT: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT IANCU VLAD-ALEXANDRU

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere: 

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . minutul . . . . . . . . secunda . . . . . . . . . înscrierii


Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . sc. . . et. . . ap. . . . act de identitate . . . . . . . seria . . . . . . nr. . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|țara . . . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui. 

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente 

Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Date privind reprezentanții creditorului 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sediul: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . . . et. . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . țara . . . . . . . . . .  

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

3. Date privind debitorul 

3. a) Persoană juridică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise 

Denumirea persoanei juridice1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . et. . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . .  

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ nu există 

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. b) Persoană fizică 

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . . .  prenumele tatălui . . . . . . . . . . prenumele mamei . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . sc. . . et. . . . ap. . . . localitatea . . . . . . . . județul/ sectorul . . . . . cod poștal . . . . . . . țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Publicitatea portofoliului/ cesiunii de creanțe în vederea securitizării – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz creanțe

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . .  

Fiecare creanță va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. 

Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . .                                                            Semnătura . . . . . . .

1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. 

2 Solicitanții vor avea în vedere categoriile de persoane juridice prevăzute de lege: societate pe acțiuni, auditori financiari, instituție de credit, societate de servicii de investiții financiare, cabinet individual de avocatură, cabinete asociate avocați, societate civilă profesională de avocați, birou notar public, birou notari publici asociați, alte categorii prevăzute de lege. 

3 În cazul în care prin avizul inițial se face publicitatea portofoliului de creanțe, se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Reprezentanții creditorului” are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită. În cazul în care se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 31/2006, se va menționa faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al vehiculului investițional, acționând în numele și pe seama acestuia. 

4 În cazul în care prin avizul inițial se face publicitatea portofoliului de creanțe, se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica „Debitor” are calitatea de reprezentant al vehiculului investițional, acționând în numele și pe seama acestuia.
Oferim rapid soluții RNPM ~ AEGRM creative
și servicii juridice complete la prețuri atractive

Solicită consultanță specializată în materia RNPM ~ AEGRM cu unul dintre specialiștii noștri
Mail: Inscriere@RNPM.Online
CONTACTLegislație – RNPM ~ AEGRM – Formular aviz creanțe securitizate

1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

Caută în RNPM ~ AEGRM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

Caută în RNPM ~ AEGRM (server CO.RNPM.RO): click aici 

RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online