Ce inseamna Reabilitarea?

Reabilitarea este institutia de drept care inlatura consecintele unei condamnari, respectiv interdictiile, incapacitatile si decaderile care rezulta din aceasta, fie ea o amenda penala, o condamnare cu suspendare sau o condamnare cu executare.

Formele reabilitarii

Legiuitorul a reglementat doua forme ale reabilitarii:

 • de drept;
 • judecatoreasca.

Ce inseamna Reabilitarea de drept?

Reabilitarea de drept este acea institutie de drept care opereaza din oficiu, conform art. 165 Cod penal, in cazul unor condamnari de mica gravitate, respectiv:

 • in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii;
 • in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii care nu depaseste 2 ani;
 • in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere.

In ceea ce priveste conditiile in care institutia reabilitarii de drept poate opera, acestea sunt:

 • termenul de reabilitare de 3 ani;

Acest termen ramane valabil chiar daca in timpul executarii, condamnatul a beneficiat de vreo reducere de pedeapsa.

 • condamnatul sa nu mai fi savarsit o alta infractiune in cadrul termenului de 3 ani.

Exista totusi o exceptie si anume, si in cazul in care a fost comisa o noua infractiune in termenul de 3 ani, infractiune care a fost amnistiata.

Legiuitorul, defineste notiune sintagma de „savarsire a unei infractiuni”, in cuprinsul art. 174 din Codulmpenal. Astfel, „prin savarsirea unei infractiuni” se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora in calitate de coautor, instigator sau complice.

Ce inseamna Reabilitarea judecatoreasca?

Reabilitarea judecatoresca este institutia de drept, care acorda posibilitatea fostului condamant de a cerere inlaturarea consecintelor unei condamnarii, posibilitate care opereaza la cerere in urma indeplinirii unor termene.

Astfel, fostul condamnat poate fi reabilitat, la cerere, de catre instanta de judecata, dupa implinirea urmatoarelor termene, dupa cum urmeaza:

 • 4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani;
 • 5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;
 • 7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detentiunii pe viata, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii;
 • 10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate.

Legiuitorul, a mai prevazut si posibilitatea reabilitarii condamnatului decedat pana la implinirea termenului de reabilitare, in cazul in care instanta de judecata, evaluand comportamentul de pana la deces al condamnatului apreciaza ca merita acest beneficiu.

Reabilitarea judecatoreasca: in ce conditii se poate obtine

 • petentul sa nu mai fi savarsit o alta infractiune in termenele mai sus prevazute;
 • petentul sa fi achitat cheltuielile de judecata si sa isi fi indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamanare.

Exista insa si doua exceptii de la regula enuntata la pct-ul 2, respectiv atunci cand s-a aflat in imposibilitatea de a indeplini obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamanare, caz in care va trebui sa dovedeasca aceasta stare de imposibilitate sau partea civila a renuntat la despagubiri.

Reabilitarea judecatoreasca: cum se calculeaza termenul?

Legiuitorul, in cuprinsul art. 167 Cod penal, reglementeaza momentul de la care incepe sa curga termenul de reabilitare, indiferent daca vorbim despre o reabilitare de drept sau una judecatoreasca.

Astfel, termenul de reabilitare se calculeaza de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris, dupa cum urmeaza:

 • in cazul pedepsei amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata integral;

In practica, a existat o problema de interpretare in cazul in care pedeapsa amenzii a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii, posibilitate reglementata de art. 63 din Codul penal, caz in care va opera reabilitarea de drept, deoarece obiectul condamnarii il constituie o pedepasa cu amenda. Astfel, termenul reabilitarii de drept va curge de la data executarii pedepsei care a inlocuit amenda.

 • in cazul gratierii totala sau partiale, termenul curge de la data actului de gratiere, in cazul unei hotarari de condamnare definitiva. Totusi, in cazul gratierii unei infractiuni in curs de judecata, termenul de reabilitare curge de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
 • in cazul suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul curge de la data implinirii termenului de supraveghere;
 • in cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza in raport cu cea mai grea si va curge de la data executarii ultimei pedepse.

In practica, au aparut cateva probleme in cazul liberarii conditionate, caz in care juriprudenta[1] a transat aceasta problema in sensul ca, termenul de reabilitare urmeaza a curge de la data de la care, durata pedepsei va fi deplin implinita, iar nu din ziua cand a intervenit liberarea conditionata.

Efectele reabilitarii

Reabilitarea este un mijloc de stingere a consecintelor extrapenale si cu caracter perpetuu, care deriva din condamnare, masuri menite sa ocroteasca anumite interese publice, respectiv incapacitatile, decaderile, nedemnitatile sau interdictiile.

Cerere Reabilitare – Procedura in instanta

Cererea de reabilitare se formuleaza de catre fostul condamant, iar dupa moartea acestuia, de catre familie si trebuie sa contina:

a) adresa condamnatului, iar cand cererea este facuta de alta persoana, adresa acesteia;
b) condamnarea pentru care se cere reabilitarea si fapta pentru care a fost pronuntata acea condamnare; c) localitatile unde condamnatul a locuit si locurile de munca din tot intervalul de timp de la executarea pedepsei si pana la introducerea cererii, iar in cazul cand executarea pedepsei a fost prescrisa, de la data ramanerii definitive a hotararii si pana la introducerea cererii;
d) temeiurile cererii;
e) indicatii utile pentru identificarea dosarului si orice alte date pentru solutionarea cererii.

La cerere, se anexeaza actele din care reiese ca sunt indeplinite conditiile reabilitarii.

Dupa redactare, cererea se depune, ca regula, la instanta care a judecat cauza in fond. Totusi, legiuitorul a reglementat o competenta alternativa in astfel de cazuri. Pe cale de consecinta, cererea de reabilitare de poate depune si la instanta corespunzatoare in a carei circumscriptie domiciliaza fostul condamant sau a avut ultimul domiciliu, in cazul in care domiciliaza in strainatate, la data depunerii cererii.

In cazul respingerii cererii de reabilitare, petentul poate formula contestatie in termen de 10 zile de la comunicare, contestatie care urmeaza a fi solutionata de catre instanta ierarhic superioara.

O mentiune extrem de importanta, reglementata de catre legiuitor in cuprinsul art. 170 Cod penal, se refera la situatia in care solutia de respingere ramane definitiva, in sensul ca petentul, nu mai poate introduce o noua cerere decat dupa 1 an de la momentul ramanerii definitive a hotararii de respingere.

Anularea reabilitarii

Un ultim aspect ce trebuie pus in discutie in prezenta lucrare, se refera la institutia anularii reabilitarii. Astfel, in cazul in care, dupa acordarea reabilitarii se constata ca cel reabilitat ar fi savarsit o infractiune care, daca ar fi fost cunoscuta ar fi dus la respingerea cererii de reabilitare, instanta competenta urmeaza a anula reabilitarea.

reabilitarea judecatoreasca - procedura de obtinere

Reabilitarea judecatoreasca si de drept – scurt istoric

In urma ispasirii pedepsei, condamnatul trebuie sa aiba conditiile necesare pentru a se intoarce in mijlocul societatii si pentru a duce o viata de cetatean care cunoaste si respecta legile. Institutia Reabilitarii a aparut la nivel international in secolul al XIX-lea, de cand dateaza si primele sisteme formale de inregistrare a cazierului persoanelor condamnate. Politia din Anglia a creat primele baze de date ale persoanelor condamnate, cu informatii despre infractiunile savarsite, Reabilitarea judecatoreasca si reabilitarea de drept, curatarea cazierului judiciar dupa o anumita perioada de la condamnare ofera persoanei in cauza sansele necesare pentru a se reintegra cu succes in societate.

Reabilitarea: important de stiut

Reabilitarea poate fi obtinuta indiferent de gravitatea condamnarii, dupa trecerea termenelor mentionate in cadrul acestui articol. Inclusiv cei care au suferit mai multe condamnari pot beneficia de institutia de drept numita reabilitare. Intotdeauna reabilitarea se efectueaza la solicitarea partilor care vor sa beneficieze de efectele aduse de aceasta.


[1] C.S.J., Sectia penala, Decizia nr. 5603/2001 si C.S.J. Sectia penala, Decizia nr. 2102/1997.