Skip to main content Skip to search

Căutarea şi vizualizarea informaţiilor înscrise în RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Căutarea şi vizualizarea informaţiilor înscrise în RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

  Cabinetul Individual de Avocat IANCU VLAD-ALEXANDRU este agent împuternicit al Operatorului U.N.B.R.-R.N.P.M.

  Căutarea şi vizualizarea informaţiilor înscrise în RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

   Procedura de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară și de copiere a informațiilor

   Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, în vigoare din data de 16.01.2020:

   Pentru vizualizarea, copierea și tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registrul sau RNPM, accesul este direct și gratuit, orice persoană având dreptul de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile pe interfața publică a Registrului numai prin intermediul aplicației software a RNPM de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului Operatorilor RNPM.

   Pentru vizualizarea/copierea/tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în RNPM, persoanele interesate pot accesa unul dintre site-urile oficiale ale Registrului, prin intermediul unui browser web (navigator web).

   După accesarea paginii web oficiale a RNPM, utilizatorul va selecta meniul „Căutare aviz” în baza de date a Registrului, furnizat de aplicația software a RNPM.


   Instrucțiuni de căutare în RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

   Procedura de căutare în RNPM a informațiilor se efectuează, prin selecție, în fiecare categorie de avize de înscriere: avize de ipotecă mobiliară, avize specifice, avize de fiducie, avize de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate, avize de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare.

   Pentru fiecare categorie de avize de înscriere selectată se afișează o pagină specifică, cu rubrici (câmpuri) de căutare, în care utilizatorul va introduce criteriile de căutare.

   Căutarea se finalizează prin afișarea „Rezultatelor căutării”, care constă într-o pagină sau succesiune de pagini, în care sunt cuprinse următoarele informații:

  • criteriile de căutare introduse
  • numărul de înscrieri identificate
  • tabel cuprinzând avizele de înscriere identificate, în care se menționează informații referitoare la numărul de identificare, data și tipul înscrierii, operatorul/agentul care a efectuat înscrierea avizului, istoricul înscrierii.
  • Datele din fiecare pagină vizualizată pot fi tipărite sau copiate utilizând facilitățile browser-ului.

   Avizul de înscriere afișat în urma efectuării căutării pe pagina web oficială a RNPM cuprinde informații structurate în capitole specifice categoriei de avize de înscriere căreia îi aparține:

   Aviz de ipotecă mobiliară

   1. Avizul de ipotecă mobiliară cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii)
  • Creditori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Debitori/constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Bunuri ipotecate (Autovehicule, Bunuri mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile, Alte tipuri).
  • Aviz specific

   2. Avizul specific cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind actul/faptul juridic supus publicității)
  • Părți (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Bunuri.
  • Aviz de fiducie

   3. Avizul de fiducie cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale privind fiducia (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data încetării contractului, Tipul înscrierii, Date privind înregistrarea fiduciei la organul fiscal, Scopul fiduciei, Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului)
  • Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Fiduciar/administrator provizoriu (persoane juridice)
  • Beneficiari (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Masa patrimonială fiduciară (Bunuri imobile, Autovehicule, Alte bunuri).
  • Aviz de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate

   4. Avizul de ipotecă mobiliară – creanțe securitizate cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii)
  • Reprezentanți ai creditorului (persoane juridice)
  • Debitori (persoane juridice și/sau persoane fizice)
  • Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării.
  • Aviz de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare

   5. Avizul de ipotecă mobiliară – obligațiuni ipotecare cuprinde următoarele capitole:

  • Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii)
  • Agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare (persoane juridice și/sau fizice)
  • Emitentul (persoană juridică)
  • Portofoliul de creanțe.


  Oferim consultanță specializată cu privire la
  materia RNPM și servicii juridice complete

  Solicită consultanță specializată în materia RNPM cu unul dintre specialiștii noștri
  Mail: Inscriere@RNPM.Online
  CONTACT

  Legislație – Căutare RNPM – Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

  1 Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  2 Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art.41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  
  3 Rectificarea privind Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3431/C/2019 din 11 noiembrie 2019 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11 noiembrie 2019.  
  4 Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de aviz de înscriere privind înscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 05 septembrie 2019.  
  5 Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 07 decembrie 2018.  

  Caută în RNPM (server MJ.RNPM.RO): click aici 

  Caută în RNPM (server CO.RNPM.RO): click aici 

  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online
  RNPM Online – Registrul Național de Publicitate Mobiliară – AEGRM Online